P A N T H A I A I R

ทำความสะอาดภายในอากาศยาน

        แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) เป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน หรือ Cabin cleaning ให้กับสายการบินพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการกว่า 100 เที่ยวบินต่อวัน   พนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงในการให้บริการ

Reference62012123151053